ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Πληροφορίες σχετικά με τα Cookies

Τι είναι τα cookies;

Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που ο ιστότοπος εγκαθιστά στον υπολογιστή σας, το τηλέφωνο ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή, με πληροφορίες για την περιήγησή σας σε αυτόν τον ιστότοπο. Τα cookies είναι απαραίτητα γιατί διευκολύνουν και κάνουν φιλικότερη την περιήγηση, χωρίς να βλάπτουν τον υπολογιστή σας. Παρόλο που σε αυτήν την πολιτική ο γενικός όρος cookies χρησιμοποιείται από τον ιστότοπο ως βασική μέθοδος αποθήκευσης πληροφοριών, ο χώρος “τοπικής αποθήκευσης” του προγράμματος περιήγησης χρησιμοποιείται για τους ίδιους σκοπούς όπως και τα cookies. Με αυτή την έννοια, όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή την ενότητα ισχύουν και για αυτή την “Τοπική Αποθήκευση”.

Για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται τα cookies σε αυτόν τον ιστότοπο;

Τα cookies αποτελούν απαραίτητο παράγοντα για τον τρόπο λειτουργίας του ιστότοπού μας. Ο βασικός στόχος που έχουν τα cookies μας είναι η βελτίωση της εμπειρίας περιήγησής σας. Για παράδειγμα, τα cookies μας βοηθούν να απομνημονεύσουμε τις προτιμήσεις σας κατά την περιήγηση και στις μελλοντικές επισκέψεις. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται στα cookies επιτρέπουν εκτός των άλλων τη βελτίωση της ιστοσελίδας, μέσω αξιολόγησης των αριθμών και μοτίβων χρήσης, την προσαρμογή του ιστότοπου στα ατομικά ενδιαφέροντα των χρηστών, την βελτιωμένη ταχύτητα των αναζητήσεων, κ.λπ. Σε μερικές περιπτώσεις, με προηγούμενη συγκατάθεσή σας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα cookies, τις ετικέτες ή άλλα παρόμοια συστήματα για να λάβουμε πληροφορίες που μας επιτρέπουν να σας δείξουμε από την ιστοσελίδα μας ή τις ιστοσελίδες τρίτων ή από οποιοδήποτε άλλο μέσο, διαφημίσεις που βασίζονται στην ανάλυση των συνηθειών περιήγησης που έχετε.

Για ποιους σκοπούς ΔΕΝ χρησιμοποιούνται τα cookies σε αυτό τον ιστότοπο;

Δεν αποθηκεύουμε στα cookies που χρησιμοποιούμε ευαίσθητες πληροφορίες, προσωπικής αναγνώρισης όπως είναι η διεύθυνσή σας, ο κωδικός πρόσβασής σας, τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας, κ.λπ.

Ποιος χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies;

Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies του ιστότοπου μας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εμάς, με εξαίρεση αυτών που παρακάτω θα προσδιοριστούν ως “cookie τρίτων”, τα οποία χρησιμοποιούν και διαχειρίζονται εξωτερικές εταιρείες για να μας παρέχουν υπηρεσίες που ζητούμε για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες και την εμπειρία του χρήστη κατά την περιήγησή του στον ιστότοπό μας. Οι κυριότερες υπηρεσίες για όσους χρησιμοποιούν αυτά τα “cookies τρίτων” είναι η λήψη στατιστικών πρόσβασης και η εγγύηση των πραγματοποιημένων συναλλαγών πληρωμής.

Πώς μπορώ να αποφύγω την χρήση των cookies σε αυτόν τον ιστότοπο;

Αν προτιμάτε να αποφύγετε τη χρήση των cookies σε αυτήν τη σελίδα λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω περιορισμούς, πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε στο πρόγραμμα περιήγησής σας τη χρήση των cookies και μετά να διαγράψετε τα cookies που έχουν αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας, τα οποία συσχετίζονται με αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα αποφυγής χρήσης των cookies οποιαδήποτε στιγμή.

Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω και να διαγράψω την χρήση των cookies;

Για να περιορίσετε, αποκλείσετε ή να διαγράψετε τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο, μπορείτε ανά πάσα στιγμή, να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας σύμφωνα με τους κανόνες που υποδεικνύουμε παρακάτω. Παρόλο που η παραμετροποίηση κάθε προγράμματος περιήγησης είναι διαφορετική, η ρύθμιση των cookies γίνεται συνήθως από το μενού των “ “Προτιμήσεων” ή των “Εργαλείων”. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ρύθμιση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας, συμβουλευθείτε το μενού “Βοήθεια” του προγράμματός σας.

Ποια συγκεκριμένα cookies χρησιμοποιεί αυτός ο ιστότοπος και για ποιούς σκοπούς;

Στη συνέχεια εμφανίζεται ένας πίνακας με τα cookies, τις ετικέτες ή άλλα παρόμοια συστήματα που χρησιμοποιούνται από αυτόν τον ιστότοπο, μαζί με πληροφορίες σχετικά με το σκοπό, τη διάρκεια και τη διαχείριση (από εμάς ή από τρίτους) καθενός από αυτά.

Cookie Πληροφορίες / Σκοπός Διάρκεια Διαχείριση
Αναγνώριση χρήστη Χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση και τον έλεγχο ταυτότητας του χρήστη. Περιέχει επίσης τεχνικά δεδομένα της περιόδου λειτουργίας του χρήστη, όπως για παράδειγμα, το χρόνο αναμονής σύνδεσης, το αναγνωριστικό περιόδου λειτουργίας κ.λπ. Περίοδος

λειτουργίας

Δικά μας
Επιλογές του χρήστη Αποθηκεύουν τις τιμές πεδίου της περιόδου συνεδρίας που επιλέχτηκαν από το χρήστη, όπως το κατάστημα, την γλώσσα, το νόμισμα, τα προϊόντα, το μέγεθος, κ.λπ. Περίοδος λειτουργίας Δικά μας
Αγαπημένα και πρόσφατες

επιλογές

Επιτρέπει την απομνημόνευση των αγαπημένων επιλογών του χρήστη (των καταστημάτων, για παράδειγμα) ή τις πρόσφατες επιλογές (καταστημάτων, προϊόντων, συγκατάθεσης για την εγκατάσταση

cookies, κ.λπ.) σε μεταγενέστερες προσβάσεις στην ιστοσελίδα.

Μόνιμα Δικά μας
Καλάθι αγορών Αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με το mini καλάθι αγορών, καθώς και των δεδομένων αναγνώρισης του

χρήστη, οι οποίες συσχετίζονται με το εν λόγω καλάθι.

Περίοδος λειτουργίας Δικά μας
Πρωτόκολλα Επιτρέπει τη διαχείριση των αλλαγών μεταξύ ασφαλούς (πρωτόκολλο https) και μη ασφαλούς (πρωτόκολλο

http) τομέα

.

Περίοδος

λειτουργίας

Δικά μας
Προέλευση (WC_GASource) Χρησιμοποιείται για γίνει γνωστή η προέλευση του χρήστη όταν αυτός φτάνει σε μια σελίδα αυτού του

ιστότοπου, για παράδειγμα αν φτάσει στη σελίδα με τις λεπτομέρειες του προϊόντος από τις πολλαπλές

εικόνες των προϊόντων, από την μηχανή εύρεσης ή από μια εξωτερική σελίδα.

Μόνιμα Δικά μας
Google Analytics Επιτρέπουν την παρακολούθηση του ιστότοπου μέσω του εργαλείου Google Analytics, το οποίο είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από την Google για τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τις προσβάσεις των χρηστών στους ιστότοπους. Μερικά από τα δεδομένα που αποθηκεύονται για μετέπειτα αναλύσεις είναι: αριθμός επισκέψεων του χρήστη στην ιστοσελίδα, ημερομηνίες της πρώτης και της τελευταίας επίσκεψης του χρήστη, διάρκεια των επισκέψεων, από ποια σελίδα μετέβη ο χρήστης στην ιστοσελίδα,

web, ποια μηχανή αναζήτησης χρησιμοποίησε για να φτάσει στην ιστοσελίδα ή σε ποιον σύνδεσμο έκανε κλικ, από ποιο μέρος του κόσμου είχε πρόσβαση, κ.λπ. Οι ρυθμίσεις αυτών των cookies προκαθορίζονται από την υπηρεσία που παρέχει η Google, γι’ αυτό σας

προτείνουμε να συμβουλευθείτε τη σελίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων της Google Analytics, https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage, για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για τα cookies που χρησιμοποιεί και πώς απενεργοποιούνται (λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο, ούτε για την αξιοπιστία των ιστότοπων τρίτων).

Μόνιμα Τρίτων [Google Analytics – Universal Analytics]
Optimizely Τα cookies που αναγνωρίζονται με τον τομέα optimizely.com ή www.optimizely.com, μας επιτρέπουν να

βελτειώνουμε την εμφάνιση, τις εντυπώσεις, τα μηνύματα και γενικά έχουν σκοπό να εξασφαλίζουν ότι ο χρήστης αποκτά μία ολοκληρωμένη εμπειρία περιήγησης στον Ιστότοπό μας, σύμφωνα με τον τρόπο με τον οποίο τον χρησιμοποιούν οι χρήστες μας. Μερικά από τα αποθηκευμένα στοιχεία προς περαιτέρω ανάλυση είναι: ο αριθμός ενημερώσεων της σελίδας που είδε ο χρήστης, πληροφορίες ανά τμήματα

επισκεπτών, όπως το πρόγραμμα περιήγησης, η καμπάνια, το είδος κινητών μέσων και όλα τα εξατομικευμένα και καθορισμένα τμήματα, κ.λπ.

Μόνιμα Τρίτων
Συσκευή αγοράς (thx_guid) Μας επιτρέπει να αναγνωρίζουμε, με μοναδικό τρόπο, τη συσκευή (Η/Υ, τηλέφωνο, κ.λπ.) από την οποία

γίνονται οι αγορές σε αυτήν την ιστοσελίδα, για τη μετέπειτα ανάλυσή τους, με σκοπό να μπορούμε να

προσφέρουμε στους πελάτες μας επαρκείς εγγυήσεις για τις συναλλαγές αγορών. Οι πληροφορίες που περιέχει αυτό το cookie συγκεντρώνονται από μια εξωτερική εταιρεία, την (Cybersource) η οποία πραγματοποιεί τις εν λόγω αναλύσεις.

Μόνιμα Τρίτων